Forseelser på banen

shutterstock_24717673

I bandy er det strenge regler. Kampene blir overvåket av tre dommere; en hoveddommer og to meddommere. Alle dommerne kan bevege seg fritt på banen. Dommeravgjørelser kan ikke omgjøres når de er tatt, unntatt i tilfeller det spillerne kan bli etterforsket og anmeldt etter kampen. Det gjelder bare i svært sjeldne tilfeller der spillere angriper en dommer, eller gjør en uforsvarlig takling av en motstander. Usportslig oppførsel kan også føre til anmeldelse.

Voldsomt spill tillates ikke i bandy. Det er forbudt å slå på motstandernes køller eller skøyter, og det er forbudt å hindre motspillere som er utenfor ballens rekkevidde. Stygge taklinger er også forbudt. Køllen skal ikke være over skulderhøyde. Man kan ikke berøre ballen med armer, hode eller hender. Hvis spillerne bryter spillets regler, kan motstanderne få frislag eller straffeslag dersom forseelsen skjer i straffefeltet.

Spillere kan også bli utvist. Da kan utvisningen vare i fem minutter, i ti minutter eller for resten av kampen, avhengig av hvor grov overtredelsen var. Spillerne kan også få en advarsel. Målvaktene kan ta ballen i hendene, men kan ikke holde ballen i mer enn fem sekunder. Deretter må den slippes på isen eller kastes til en annen spiller.