Bandysportens utbredelse

shutterstock_129022043

Bandy fikk sin nåværende form i England, og etter at reglene var nedskrevet og vedtatt, begynte sporten å spre seg til andre land. I Sverige ble sporten kjent som hockey på is. Sporten kom til Sverige i 1894, og den første svenske klubben ble startet i 1895. Også i Sveits, Tyskland og Nederland ble det bedrevet organisert bandyspill i 1890-årene. Russland var et annet land som var tidlig ute. Der har sporten vært spilt siden 1888. Bandy kom til Norge i 1903, og til Finland i 1908.

Selv om sporten etter hvert ble spilt i mange land, var reglene forskjellige i de ulike landene. Det var først i 1955 man ble enige om internasjonale regler, og da ble det mulig å spille internasjonale turneringer. Samtidig som de internasjonale reglene ble fastsatt, ble Det Internasjonale Bandyforbundet (IBF) stiftet, og det første VM ble spilt.

I dag spilles bandy både i Europa, Asia og delvis i Nord-Amerika. Det Internasjonale Bandyforbundet har i dag 29 medlemsland, og jobber aktivt for å gjøre sporten kjent i flere land. Under forrige VM i bandy var det 14 deltakende land. De fleste av landene kom fra Europa, men Canada, USA og Japan var også representert.